GBC
Размер на шрифта: - / +

ТУРИЗЪМ - Регион

НАЧАЛОНачало

Регион


Община Провадия е най-голямата община във Варненска област. Тя заема 15% от общата площ на областта. Територията и е 573,6 кв.км. Общинският център – Провадия е разположен в непосредствена близост до областните центрове – Варна/50 км./ и Шумен /55 км./
Общината се състои от 25 населени места – 24 села и 1 град.
Релефът е равнинен и хълмисто-платовиден с надморска височина до 360 м. На територията на общината има минерален извор и солни залежи – Мировското солно находище.
През района преминава река Провадийска с нейните притоци.
Почвите тук са предимно черноземни и сиви горски. Горите - 96,2% широколистни.
На територията на общината са защитените територии Снежинската кория,Славейковата гора, и Голямата канара край с.Петров дол., както и една природна забележителност – Пробитият камък край село Равна.
По скалните склонове на Провадийско – Роякското плато са разположени над 15 скални манастири. Тук гнездят около 118 вида птици, като голяма част от тях са с природнозащитно значение.
Даденостите, които има общината и региона, непосредствената близост до центровете на две области – Варна и Шумен, близостта до Черноморието и до един от символите на България – Мадарският конник, са добра възможност за развитие на туризма.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®