GBC
Размер на шрифта: - / +

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ - Пенсионерски клубове

НАЧАЛОНачало

ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КЛУБОВЕ НА ХОРАТА В ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ И ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


ПРЕДСЕДАТЕЛИ НА КЛУБОВЕ НА ХОРАТА В ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ И ЛИЦАТА С УВРЕЖДАНИЯ В ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


1. ПК „Овеч” – гр.Провадия
Председател: Лиляна Иванова, тел. 0898/744785

2. ПК „Детелина” – гр.Провадия
Председател: Кремена Стоева, тел.0885/913919

3. ПК „Надежда” – гр.Провадия
Председател: Керка Ташева, тел. 0878/627756

4. ПК „Доверие” – гр.Провадия
Председател: Петранка Тодорова, тел. 0887/637113

5. ПК „Вяра” – с. Бозвелийско
Председател: Стоименка Стоева Петрова, тел. 0888/932571

6. ПК „Шеремет” – с.Бързица
Председател: Иванка Стоянова, тел. 0878/539799

7. ПК „Красив спомен” – с.Венчан
Председател: Милка Балева Бинева, тел. 0879336395

8. ПК – с. Манастир
Председател: Стоян Проданов Георгиев, тел. 0882/260212

9. ПК „Нов живот” – с.Храброво
Председател: Веселинка Якимова Георгиева, тел. 0889/274476

10. ПК „Златна есен” – с.Петров дол
Председател: Йорданка Костова, тел. 0899/284555

11. ПК – с. Овчага
Председател: Василка Янева, тел. 0897/323119

12. ПК – с. Черковна
Председател: Веска Стоянова, тел. 0882/427242

13. ПК „Утеха” – с. Равна
Председател: Стефка Радославова, тел. 0878/289535

14. ПК „Втора младост” – с.Житница
Председател: Пенка Митева, тел. 0898/729992

15. ПК „Надежда” – с.Добрина
Председател: Ганка Ненкова, тел. 0897/762923

16. ПК „Любов” – с.Тутраканци
Председател: Валентина Георгиева, тел. 0896/014288

17. ПК „Стефан Боранов” – с.Кривня
Председател: Недялка Димитрова Жекова, тел. 0893/787378

18. ПК – с. Комарево
Председател: Павлина Русева Атанасова, тел. 0897/625970

19. ПК – с.Златина
Председател: Диана Иванова, тел. 0895/769661

20. ПК – с.Чайка
Председател: Петка Атанасова, тел.0895/435339Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®