GBC
Размер на шрифта: - / +

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - Лични лекари

НАЧАЛОНачало

Общопрактикуващи лекари


Д-р Венцислав Великов
ул.Георги Димитров № 12
тел: 0518/45154

Д-р Виолета Михайлова
Ул.Христо Ганчев № 6
Тел: 0518/44096

Д-р Виргиния Димитров
Ул.Цар Освободител № 1
Тел: 0896/359733; 0885/020674

Д-р Дарин Жеков
Ул.“Софроний“ № 2
Тел: 0518/42212; 0886/431909

Д-р Десислава Петрова
Ул.Цар Освободител № 27
Тел: 0888/617122

Д-р Джабби Амбурса
С.Храброво
Тел: 0889505551

Д-р Дияна Гочева
Ул.Георги Димитров № 12
Тел: 0518/45154

Д-р Екатерина Сеферова
Ул.Цар Освободител № 1
Тел: 0518/43070

Д-р Елена Евтимова
Ул.Цар Освободител № 1
Тел: 0518/45037

Д-р Красен Бонев
Ул.Георги Димитров № 12
Тел: 0518/45154

Д-р Маруся Русева-Чернева
Ул.Георги Димитров № 12
Тел: 0518/45154

Д-р Светла Никова-Иванова
С.Бозвелийско
Тел: 0518/45186; 0887/848102

Д-р Тихомир Йорданов
Ул.Цар Освободител № 27
Тел: 0518/46915; 0889/894649

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®