GBC
Размер на шрифта: - / +

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ - МБАЛ „Царица Йоанна“

НАЧАЛОНачало

„Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна – Провадия”


Адрес: гр.Провадия, ул.Желез Йорданов № 1
Тел: 0518/4 30 25
„Многопрофилна болница за активно лечение Царица Йоанна-Провадия“ ЕООД, съгласно разрешението за дейност от МЗ № 209/20.07.2016г.
осъществява следните дейности:
1.Диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не моге да се постигне в условията на извън болнична помощ;
2.Рехабилитация;
3.Диагностика и консултации, поискани от лекар от други лечебни заведения;
по следните медицински специалности:
1.Вътрешни болести
2.Кардиология
3.Нефрология
4.Пневмология и фтизиятрия
5.Нервни болести
6.Педиатрия
7.Физикална и рехабилитационна медицина
8.Образнва диагностика
9.Клинична лаборатория

Лечебната дейност се осъществява в следните структури:
1.Отделения с легла:
• Отделение по вътрешни болести: с I-во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Вътрешни болести“ – 16 легла – кардиологични, пневмологични и нефрологични, от които 3 интинзивни;
• Отделение по детски болести: с I-во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Педиатрия“ – 15 легла, от които 2 интинзивни;
• Неврологично отделение – с I-во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Неврология“ – 15 легла, от които 2 интинзивни;
• Отделение по физикална и рехабилитационна медицина – с II-ро ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Физикална и рехабилитационна медицина“ със секции-светлолечение, топлолечение и кинезитерапия;
2.Отделение без легла:
• Отделение по образна диагностика – с I-во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Образна диагностика“;
3.Клинично-диагностични структури:
• Клинична лаборатория – с I-во ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт по „Клинична лаборатория“;
4.Болнична аптека
5.Административно стопански блок:
• Администрация
• Стопанска част

Лекарски състав:

Вътрешно отделение
Д-р Недко Недев – специалист по кардиология и вътрешни болести
Д-р Елка Георгиева – специалист по вътрешни болести
Д-р Кръстю Кръстев – специалист по пневмология и фтизиатрия
Д-р Сияна Петрова – специалист по кожни и венерически болести

Неврологично отделение:
Д-р Антонина Неделчева – специалист по нервни болести
Д-р Юлиян Янев – специалист по нервни болести
Д-р Бисер Димитров – специалист по анестезиология и интензивно лечение

Детско отделение:
Д-р Тюляй Бирол – специалист по детски болести
Д-р Лиляна Бошнакова – специалист по детски болести
Д-р Виолета Дамянова – специалист по детски болести


Отделение по физикална и рехабилитационна медицина:
Д-р Лиляна Димитрова – специалист по физикална и рехабилитационна медицина
Д-р Таня Неделчева – специалист ушно-носно-гърлени болест

Отделение по образна диагностика:
Д-р Иво Гочев – специалист образна диагностика
Д-р Антоанета Георгиева – специалист образна диагностика
Д-р Жасмина Петкова – лекар ординатор

Клинична лаборатория:
Д-р Екатерина Костова – специалист клинична лаборатория

Д-Р Светослав Неделчев – Управител – специалист по нервни болести, специалист Мениджмънт в здравеопазването
Работното време на лекарите осигурява 24 часово наблюдение на пациентите и прием на спешно болни. Поради недостатъчния брой лекари е въведен общоболничен график, който осигурява всеки ден дежурен лекар в лечебното заведение. При необходимост се търси специалист от съответната специалност, който е на разположение по предварително изготвен график. Работното време на рентгена и скенера е 7 часа, останалата част от денонощието се покрива от лекар на разположение.

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®