GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Състав

НАЧАЛОНачало

Състав на Общински съвет Провадия - мандат 2019-2023 год.


1.Димо Владимиров Димов-ПП ГЕРБ
2.Владислав Младенов Паскалев-ПП ГЕРБ
3.Красимир Валентинов Бакалов-ПП ГЕРБ
4.Коста Владимиров Владимиров-ПП ГЕРБ
5.Дарин Йорданов Йорданов-ПП ГЕРБ
6.Стефка Стоянова Пейчева-ПП ГЕРБ
7.Мехмед Илмазов Мехмедов-ПП ГЕРБ
8.Александър Живков Белев-ПП ГЕРБ
9.Фанка Петрова Ташева-ПП ГЕРБ
10.Иван Добрев Иванов-БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
11.Анатоли Стоянов Атанасов-БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
12.Милена Иванова Драгнева-БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
13.Елина Георгиева Димитрова-БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
14.Атанас Петров Атанасов-БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
15.Силвия Миткова Боева-Радева-БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
16.Милен Тодоров Михалев-БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
17.Мустафа Али Ибрям-Движение за права и свободи-ДПС
18.Хюлия Ахмедова Мустафова-Движение за права и свободи-ДПС
19.Хюсни Осман Адем-Движение за права и свободи-ДПС
20.Сечкин Халил Мехмед-Движение за права и свободи-ДПС
21.Христо Драгомиров Гичев-ВОЛЯ

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®