GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Кметове на кметства

НАЧАЛОНачало

Кметове на кметства и кметски наместници


село Блъсково, ПК 9240
Кмет: Димитър Иванов
Телефон: 0882260223
e-mail: kmetstvo_blaskovo@abv.bg

село Бозвелийско, ПК 9273
ВрИД Кмет: Иван Параскевов
Телефон: 0893690998
e-mail: kmetstvo_bozveliisko@abv.bg

село Бързица, ПК 9274
Кметски наместник: Галя Тодорова
Телефон: 0882260206
e-mail: kmetstvo_barzitca@abv.bg

село Венчан, ПК 9219
Кметски наместник: Димитър Димитров
Телефон: 0882260216
e-mail: kmetsvo_venchan@abv.bg

село Градинарово, ПК 9243
Кмет: Симеон Андреев
Телефон: 0882260225
e-mail: kmetstvo_gradinarovo@abv.bg

село Житница, ПК 9278
Кмет: Марин Демирев
Телефон: 0882260210
e-mail: kmetstvo.jitnica@abv.bg

село Златина, ПК 9218
Кметски наместник: Иван Иванов
Телефон: 0882260207
e-mail: kmetstvo_zlatina@abv.bg

село Китен, ПК 9241
Кметски наместник: Милена Братанова
Телефон: 0882260203
e-mail: kmetstvo_kiten2016@abv.bg


село Кривня, ПК 9217
Кметски наместник: Дора Кирякова
Телефон: 0882260208
e-mail: kmetstvo_krivnia@abv.bg


село Комарево, ПК 9269
Кмет: Димо Тодоров
Телефон: 0882260211
e-mail: kmetstvo_komarevo@abv.bg

село Манастир, ПК 9224
Кмет: Николай Димитров
Телефон: 0882260212
e-mail: kmetstvo_manastir@abv.bg

село Неново, ПК 9234
Кметски наместник: Блага Христова
Телефон: 0882260251
e-mail: kmetstvo_nenovo@abv.bg

село Овчага, ПК 9233
Кметски наместник: Татяна Вълчева
Телефон: 0882260205
e-mail: kmetstvo_ovchaga@abv.bg

село Петров дол, ПК 9225
Кметски наместник: Кремена Митева
Телефон: 0893690997
e-mail: kmetstvo_p.dol@abv.bg


село Равна, ПК 9235
Кметски наместник: Росица Георгиева
Телефон: 0896453306
e-mail: kmetstvo_ravna@abv.bg

село Снежина, ПК 9244
Кмет: Ахмед Идриз
Телефон: 0882260214
e-mail: kmetstvo_snejina@abv.bg

село Славейково, ПК 9247
Кмет: Михаил Терзиев
Телефон: 0882260213
e-mail: kmetstvo_slaveikovo@abv.bg

село Староселец, ПК 9226
Кметски наместник: Деян Иванов
Телефон: 0882260256
e-mail: kmetstvo_staroselec@abv.bg


село Тутраканци, ПК 9275
Кметски наместник: Веска Димитрова
Телефон: 0896453326
e-mail: kmetstvo_tutrakanci@abv.bg


село Храброво, ПК 9242
Кмет: Александра Симеонова
Телефон: 0882260217
e-mail: hrabrovo@abv.bg

село Черковна, ПК 9232
Кметски наместник: Румяна Николова
Телефон: 0882260219
e-mail: kmetstvo_cherkovna2016@abv.bg


село Черноок, ПК 9259
Кметски наместник: Анифе Ахмед
Телефон: 0882260209
e-mail: kmetstvo_chernook@abv.bg

село Чайка, ПК 9277
Кметски наместник: Петранка Недялкова
Телефон: 0882260257
e-mail: kmetstvo_shaika@abv.bg

село Добрина, ПК 9216
Кметски наместник: Георги Иванов
Телефон: 0893690912
e-mail: km.dobrina@abv.bg

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®