GBC
Размер на шрифта: - / +

ТРАНСПОРТ - Информация за маршрутната мрежа

НАЧАЛОНачало

Информация за маршрутната мрежа


Територията на община Провадия се обслужва предимно с автомобилен транспорт и само три села имат пряка връзка с жп транспорт.
Чрез автомобилния транспорт се осъществяват производствените връзки и гражданските пътувания между населените места в общината.
През град Провадия минава жп линията Варна – София и Варна – Русе.
Съществуват транспортни връзки до всички населени места на общината.
Обществения превоз на пътници по автобусни линии на територията на община Провадия се извършва по утвърдена от Общински съвет – Провадия транспортна схема.
Общинската транспортна схема включва следните видове автобусни линии:
градски основни – за превози между пунктове в чертите на гр. Провадия, определени със строителните му граници в действащия устройствен план;
междуселещни – за превози, свързващи две или повече населени места в границите на общината.
Община Провадия е сключила договор № ОП-6 от 10.01.2020 година за възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии по утвърдените общинска и областна транспортни схеми по определените квоти на Община Провадия с "Лъки Транс БГ“ ЕООД в качеството му на превозвач, след проведена процедура по ЗОП със срок на действие до 09.01.2024 година.
Договорът обхваща изпълнението на 42 маршрутни разписания от транспортната схема на Община Провадия.


За допълнителна информация:
Община Провадия
9200 Провадия, ул.Дунав №39
Email: delo@provadia.bg
инж. Светлана Раднева – гл. експерт в отдел „УТЕОС“
Email:s_radneva@provadia.bg
телефон: (0518) 4 78 15 вътр. 131

инж. Севим Тезжан Мустафа – зам. кмет
Email: s_mustafa@provadia.bg
телефон: (0518) 4 27 02
моб. телефон: 0890127707


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®