GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Ръководство

НАЧАЛОНачалоСекретар

Бисер Денев

Дата на раждане: 23 юли 1961.
Място на раждане: гр.Провадия
Семейно положение: несемеен

ОБРАЗОВАНИЕ

Средното си образование завършва ЕСПУ ”Димитър Благоев”,гр.Провадия.
Висше образование завършва в ВПИ гр.Шумен със специалност ”Биология”
През 2002 година завършва следдипломна квалификация по специалността ”Управление на социални дейности” в Икономически Университет - Варна.
През 2005 година завършва магистратура по специалността „Социален мениджмънт” в ВСУ„Черноризец Храбър” - Варна.

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

От 1986 до 1994 година работи в ОУ ”Христо Ботев”, с.Бързица като учител, а от 1992 година като директор на училището.
От 1994 до 1999 година работи в Община Провадия като началник управление ”Просвета и култура”.
От 2000 до 2013г. работи като директор на дирекция ”Социално подпомагане” гр.Провадия.
От 2011 до 2015г. е председател на Общински съвет в Община Провадия.

ЗА КОНТАКТИ:
Община Провадия
9200 Провадия, ул.Дунав №39
е-mail: delo@provadia.bg
е-mail: b_denev@provadia.bg
Телефон: (0518)42702
Моб. телефон: 0886225509
факс: (0518)42164
Стая: 2081 2

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®