GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Ръководство

НАЧАЛОНачалоКМЕТ

КМЕТ НА ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
д.т.н. инж. ЖОРО ИЛЧЕВ


Мандат 2019-2023

Инж. Жоро Илчев е роден на 21.02.1961 година в гр. Казанлък.
Семеен е и има двама сина.
Завършва през 1979г. математическа гимназия в гр. Казанлък.
От 1979 г. до 1980 г. отбива военната си служба в Школа за запасни офицери „Христо Ботев”, град Плевен.
През 1984 година завършва Академията на МВР с квалификация „инженер по пожарна техника и безопасност“. Започва работа в завод „Арсенал“ гр. Казанлък.
През 1985 година е приет за редовен аспирант и преподавател в Академията на МВР.
През 1990 година защитава дисертация и му е присъдена научна степен „Доктор на техническите науки“.
От 1990 година работи последователно като „Старши инспектор“, впоследствие Началник отдел “Оперативно-технически“ в Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“, където отговаря за пожарната безопасност в Република България. Впоследствие до напускането му от Министерството на вътрешните работи в Научно-изследователски институт на МВР.
От 1997 г. до м. октомври 2019 година работи в частния бизнес като управител на фирма. През 2012 г. фирмата става собственик на цех „ХИМИК“ гр. Провадия.
Живее в град Провадия от 2012 година.


За контакти:
Град Провадия, 9200
Ул.”Дунав” №39
e-mail: j_ilchev@provadia.bg
Телефон: 0518/ 4 27 02
Факс: 0518/ 4 21 64
Мобилен телефон: 0898828284Заместник кмет

Заместник кмет
Стефка Методиева Христова


Мандат 2019-2023

Родена на 26.02.1961г. в гр. Дупница
Семейна е и има двама сина.
Завършва през 1987 г.завършва магистърска степен във ВПИ „Неофит Рилски“ гр.Благоевград, специалност ПТПП. През 1994 завършва ИПКУ „Д-р Петър Берон“ към факултет по Начална училищна педагогика СУ „Св. Климент Охридски“ гр.София със специалност НУП. През 2005 завършва ДИКПО –Варна ШУ „ Епископ Константин Преславски“ гр.Шумен, специалност ИТ.
Притежава втора професионално-квалификационна степен /II ПКС/
От 1981 до 1999 г работи като учител, а от 1999 г до 2019г като директор на ОбУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с.Блъсково.
Жител на с.Блъсково, общ.Провадия.

За контакти:
Град Провадия, 9200
Ул.”Дунав” №39
e-mail: s_hristova@provadia.bg
Телефон: 0518/ 4 27 02
Факс: 0518/ 4 21 64
Мобилен телефон: 0893690996Заместник кмет

Заместник кмет
Инж. Севим Мустафа


Мандат 2019-2023
Родена на 27.05.1979 г. в гр.Провадия
Семейна е и има двама сина.
Средно образование – СОУ „Димитър Благоев” гр.Провадия, профил – „Биология и Химия”
Висше образование – Университет „Проф. д-р Асен Златаров” гр.Бургас, специалност „Неорганични химични технологии”
Квалификация – инженер - химик
От 01.10.2008г. до 31.12.2019г. – Старши специалист ПВЗ в Общинска администрация Провадия

За контакти:
Град Провадия, 9200
Ул.”Дунав” №39
e-mail: s_mustafa@provadia.bg
Телефон: 0518/ 4 27 02
Факс: 0518/ 4 21 64
Мобилен телефон: 08901277071 2

Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®