GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Уведомление по чл. 4, ал.2 от НУРИОВОС за ИП с възложител „САЛЛА ЕСТЕЙТ“ ЕООД


О Б Я В А
до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 4, ал.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието на околната среда


ОБЩИНА ПРОВАДИЯ


У В Е Д О М Я В А

засегнатото население за постъпило уведомление за инвестиционно предложение (ИП) свързано с „Изграждане на обект за рекреационни дейности към винарска изба „Салла естейт“, включително магазин за продажба на вино на дребно, изложбена зала на ниво 1, ниво 2 и винотека“ в ПИ 04457.9.261, урбанизирана територия с площ 20839 кв.м, НТП „За стопански двор“, с. Блъсково, община Провадия, с възложител „САЛЛА ЕСТЕЙТ“ ЕООД.
Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – Варна на адрес: гр. Варна, ул. „Ян Палах“ № 4, както и в Община Провадия на адрес: гр. Провадия, ул. „Дунав“ № 39


Дата: 20.09.2021г.

Уведомление


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®