GBC
Размер на шрифта: - / +

Обяви, съобщения

НАЧАЛОНачало

Съобщение по чл. 32 от ДОПК 4/07.01.2019г.


Изх.№МДT- 4/07.01.2019г.
СЪОБЩЕНИЕ

по чл.32 ал.4 от ДОПК
Ако намерите името си в това съобщение, трябва незабавно да посетите отдел „Местни данъци и такси“ на община Провадия. Администрацията на Община Провадия е подготвила това съобщение, за да Ви уведоми, че е започнала процедура по връчване чрез прилагане към досието Ви.
Съобщенията се поставят на видно място в сградата на общинска администрация Провадия и се публикуват в интернет-страницата на община Провадия.
Ако в 14 - дневен срок от поставянето на съобщението не се явите, то на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, АУЗД ще се смята за редовно връчен и ще бъде приложен към досието Ви.
1.ВАНЯ ЦАНКОВА КОСТАДИНОВА- гр.Провадия
2.ГЮЛДЖАН САБРИЕВА СЕИНОВА- гр.Провадия
3.ВАСИЛ ТОДОРОВ СЛАВОВ- гр.Провадия
4.ВАЛЕНТИН ЯНЧЕВ АТАНАСОВ- гр.Провадия
5.ВЕНЦИСЛАВ ДИЯНОВ ГРИГОРОВ- гр.Провадия
6.ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ РИСТОВ- гр.Провадия
7.ГЕОРГИ СВЕТЛИНОВ СЛАВОВ- гр.Провадия
8.ВЕСЕЛИН ДАЧЕВ ВАСИЛЕВ- гр.Провадия
9.ВЕЛКА ПЕНЕВА ИЛИЕВА- гр.Провадия
10.ВЕСЕЛИН СТАНИМИР ЙОРДАНОВ- гр.Провадия
11.ВЕЛИН АЛЕКОВ ВЕЛИНОВ- гр.Провадия
12.ВЛАДИМИР ГРИШЕВ ВЕСЕЛИНОВ- гр.Провадия
13.ГАЛЯ ГЕОРГИЕВА СИМЕОНОВА- гр.Провадия
14.ГЕОРГИ СОТИРОВ СОТИРОВ- гр.Провадия
15.ВАСИЛКА ХРИСТОВА АНГЕЛОВА- гр.Провадия
16.ГЕРГАНА АНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА- гр.Провадия
17.ВИОЛЕТА ХРИСТОВА МАРИНОВА- гр.Провадия
18.ВАНЯ ВАЛЕРИЕВА АТАНАСОВА- гр.Провадия
19.ВАЛЕНТИН ТОДОРОВ ИВАНОВ- гр.Провадия
20.ВАЛЕНТИН БОГДАНОВ ДРАГОЕВ- гр.Провадия
21.ВАЛЕНТИН ПЕНЕВ АТАНАСОВ- гр.Провадия
22.ВЕСЕЛКА ВЪЛЕВА ЛИЛОВА-гр.Варна
23.ЛИДИЯ ИВАНОВА БОГДАНОВА-гр.София
24.ИРЕНА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА-гр.Велико Търново

Орган по приходите:
Румяна ИвановаДата на поставяне на съобщението:07.01.2019г.

Дата на сваляне на съобщението:21.01.2019г.


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®