GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - Финанси

НАЧАЛОНачало

- Отчет приходи и разходи към 30.06.2021

- Обяснителна записка на финансов отчет към 30.06.2021

- Баланс към 30.06.2021 г.

08.07.2021г. - Индивидуален сметкоплан

08.07.2021г. - Заповед за промяна в счетоводната политика и класификатор на ДМА - 2021 г.

18.05.2021г. - Обяснителна записка на отчет към. 31.03.2021

18.05.2021г. - Отчет приходи и разходи към 31.03.2021

18.05.2021г. - Баланс към 31.03.2021

18.05.2021г. - Отчет за касовото изпълнение към 31.12.2020 - СЕС

18.05.2021г. - Одитен доклад към 31.12.2020

18.05.2021г. - Отчет - приходи и разходи към 31.12.2020

18.05.2021г. - Баланс към 31.12.2020г. - заверен

05.03.2021г. - Отчет - приходи и разходи за 2020г.

05.03.2021г. - Обяснителна записка към баланс 2020г.

05.03.2021г. - Баланс - 2020г.

24.02.2021г. - Заповед Счетоводна политика - класификатор ДМА 2020г.

29.10.2020г. - Обяснителна записка 30.09.2020

29.10.2020г. - Отчет приходи и разходи 30.09.2020

29.10.2020г. - Баланс 30.09.2020г.

29.10.2020г. - Отчет приходи и разходи 30.06.2020

29.10.2020г. - Баланс 30.06.2020г.

29.10.2020г. - Отчет приходи и разходи 31.03.2020

29.10.2020г. - Баланс 31.03.2020г.

15.07.2020г. - Отчет приходи за 2019

15.07.2020г. - Отчет за касово изпълнение за 2019

15.07.2020г. - Обяснителна записка - 2019

15.07.2020г. - Одитен доклад - 2019

15.07.2020г. - Баланс 31.12.2019г.

31.10.2019г. - Баланс към 30.09.2019

31.07.2019г. - Баланс към 30.06.2019

30.07.2019г. - Баланс към 31.03.2019

26.06.2019г. - Отчет касово изпълнение на средства от ЕС и ЧС за 2018г.

26.06.2019г. - Отчет приходи и разходи 2018г.

26.06.2019г. - Одитен доклад 2018г.

26.06.2019г. - Баланс 2018г.

30.08.2018г. - Отчет касово изпълнение на средства от ЕС и ЧС за 2017г..

30.08.2018г. - Отчет приходи и разходи 2017г.

30.08.2018г. - Баланс 2017г.

21.08.2018г. - Одитен доклад на Сметна палата за 2017г.

14.12.2017 - Амортизационна политика 2017г.

07.11.2017 - Отчет за касовото изпълнение на бюджета, средства от европейския съюз и чужди средства за 2016г.

07.11.2017 - Одитно становище за заверка на Годишен финансов отчет за 2016г.

07.11.2017 - Баланс 2016 - Годишен финансов отчет 2016г.

25.11.2016 - Счетоводна политика - 2016

25.11.2016 - Индивидуален сметкоплан - 2016

25.11.2016 - Класификатор ДМА - 2016

06.06.2016 - Одитно становище за извършен финансов одит на годишен финансов отчет за 2015г.

06.06.2016 - Баланс на община Провадия за 2015г.

16.09.2015 - Одитно становище за извършен финансов одит на годишен финансов отчет за 2014г.

16.09.2015 - Баланс на община Провадия за 2014г.

05.02.2015 - Сметкоплан и класификатор за ДМА

05.02.2015 - Счетоводна политика - 2014

09.05.2014 - Баланс на община Провадия за 2013г.

14.05.2013 - Одитно становище за извършен финансов одит на годишен финансов отчет за 2012г.Обяви, съобщения

Заповед за прекратяване категория на туристически обект
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК за одобрен ПУП – ПР за УПИ VІІІ-179 и УПИ ІХІ-179 в кв. 53 по плана на с. Равна
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 21.10.2021г. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 101/15.10.2021г.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна, на основание чл. 128, ал....
повече..

Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изработен ПУП-ПП за ПИ56143.46.19 по КК на с. Петров дол, общ. Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна, на основание чл. 128, ал....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®