GBC
Размер на шрифта: - / +

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - Нормативна уредба - Архив

НАЧАЛОНачало

25.05.2021г. - НАРЕДБА №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /обн. 11.09.2020г./

07.05.2021г. - Наредба №26 за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни и птици на територията на Община Провадия /обн. 04.11.2020г./

29.04.2021г. - НАРЕДБА №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия, решение №16-271/29.12.2020г. /обн. 05.01.2021г./

13.04.2021г. - НАРЕДБА №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия, решение №8-135 от 29.04.2020г. с поправка по реда на чл.42 от ЗНА /обн. 29.07.2020г./

13.04.2021г. - НАРЕДБА №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия, решение №8-135 от 29.04.2020г. с поправка по реда на чл.42 от ЗНА /обн. 17.06.2020г./

13.04.2021г. - НАРЕДБА №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия, изм. и доп. решение №8-135 от 29.04.2020г. /обн. 05.05.2020г./

13.04.2021г. - НАРЕДБА №14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Провадия /обн. 05.05.2020г./

13.04.2021г. - НАРЕДБА №2 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество /обн. 24.02.2020г./

13.04.2021г. - НАРЕДБА №8 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Провадия /обн. 07.08.2019г./

13.04.2021г. - НАРЕДБА №14 за определяне размера на местните данъци на територията на община Провадия /обн. 26.07.2019г./

13.04.2021г. - НАРЕДБА №24 за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на община Провадия /обн. 18.08.2017/

13.04.2021г. - НАРЕДБА №9 за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Провадия / обн. 30.01.2017/

13.04.2021г. - НАРЕДБА №18 за дейността на домашен социален патронаж /обн. 2012г./Обяви, съобщения

Заповед за прекратяване категория на туристически обект
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК за одобрен ПУП – ПР за УПИ VІІІ-179 и УПИ ІХІ-179 в кв. 53 по плана на с. Равна
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 21.10.2021г. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 101/15.10.2021г.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна, на основание чл. 128, ал....
повече..

Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изработен ПУП-ПП за ПИ56143.46.19 по КК на с. Петров дол, общ. Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна, на основание чл. 128, ал....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®