GBC
Размер на шрифта: - / +

ДЕКЛАРАЦИИ И РЕГИСТЪР ПО ЗПКОНПИ - Декларации по чл. 35, ал.1, т.1

НАЧАЛОНачало

21.09.2021г. - Радостина Маджарова 2021

21.09.2021г. - Нина Иванова 2021

21.09.2021г. - Нелка Христова 2021

21.09.2021г. - Нанси Аленова 2021

21.09.2021г. - Миглена Атанасова 2021

21.09.2021г. - Марияна Каваклиева 2021

21.09.2021г. - Маргарита Христова 2021

21.09.2021г. - Йоана Топчиева 2021

21.09.2021г. - инж. Диан Николов 2 2021

21.09.2021г. - инж. Диан Николов 2021

21.09.2021г. - Зехра Неджиб 2021

21.09.2021г. - Женя Милкова 2021

21.09.2021г. - Донка Пенчева 2021

21.09.2021г. - Десислава Тодорова 2021

21.09.2021г. - Габриела Минчева 2021

21.09.2021г. - Антоанета Георгиева 2021

21.09.2021г. - Айсел Ешереф 2021

21.09.2021г. - Галя Георгиева - 2020

21.09.2021г. - Сезел Сами - 2020

21.09.2021г. - Димитър Недялков - 2020

21.09.2021г. - Кремена Милкова - 2020

21.09.2021г. - Красимира Иванова - 2020

21.09.2021г. - Галина Колева - 2020

21.09.2021г. - Ивайло Русев - 2020

21.09.2021г. - Иван Иванов - 2020

21.09.2021г. - Боянка Димитрова - 2020

21.09.2021г. - Теодора Иванова - 2020

21.09.2021г. - Деян Иванов - 2020

21.09.2021г. - Свилена Трифонова - 2020

21.09.2021г. - Минка Недева - 2020

21.09.2021г. - Станимир Бурназов - 2020

21.09.2021г. - Ирена Пеева - 2020

21.09.2021г. - Иво Георгиев - 2020

21.09.2021г. - Георги Иванов - 2020

21.09.2021г. - Севда Еминовска - Илианава - 2020

21.09.2021г. - Севим Мустафа 2 - 2020

21.09.2021г. - Росица Георгиева - 2020

21.09.2021г. - Веска Димитрова - 2020

21.09.2021г. - Севим Хасанова - 2020

21.09.2021г. - Татяна Михалева - 2020

21.09.2021г. - Диан Парушев - 2020

21.09.2021г. - Севим Мустафа - 2020

21.09.2021г. - Стефка Христова - 2020

21.09.2021г. - Димитър Димитров - 2020

21.09.2021г. - Румяна Николова - 2019

21.09.2021г. - Кремена Митева - 2019

21.09.2021г. - Анифе Ахмед - 2019

21.09.2021г. - Иван Иванов - 2019

21.09.2021г. - Галя Тодорова - 2019

21.09.2021г. - Румяна Иванова - 2019

21.09.2021г. - Дора Кирякова - 2019

21.09.2021г. - Татяна Вълчева - 2019

21.09.2021г. - Петранка Недялкова - 2019

21.09.2021г. - Гинка Тодорова - 2019

21.09.2021г. - Красимир Тодоров - 2019

21.09.2021г. - Сюрай Ембие - 2019

21.09.2021г. - Фатме Юсеинова - 2019

21.09.2021г. - Серджан Хюсеин - 2019

21.09.2021г. - Десислава Георгиева - 2019

21.09.2021г. - Надя Стоянова - 2019

21.09.2021г. - Кадрие Мехмедова - 2019

21.09.2021г. - Снежана Стайкова - 2019

21.09.2021г. - Антоанета Ангелова-Балинова - 2019

21.09.2021г. - Недялка Момчева - 2019

- Татяна Михалева

- Стефка Христова

- Станимир Бурназов

- Сезел Сами

- Севим Мустафа

- Севим Мустафа

- Севим Хасанова

- Севда Еминовска - Иванова

- Свилена Трифонова

- Росица Георгиева

- Минка Недева

- Кремена Милкова

- Красимира Иванова

- Ирена Пеева

- Иван Иванов

- Ивайло Русев

- Димитър Димитров

- Димитър Недялков

- Диан Николов

- Деян Иванов

- Георги Иванов

- Галя Георгиева

- Галина Колева

- Веска Димитрова

- Боянка Димитрова

- Антоанета Георгиева

- Тодорка Иванова

- Снежана Стайкова

- Кадрия Мехмедова

- Надя Стоянова

- Даниела Георгиева

- Серджан Юсеин

- Фатме Юсеинова

- Сюрай Ембие

- Красимир Тодоров

- Гинка Тодорова - 2019

- Петранка Недялкова

- Татяна Вълчева

- Дора Кирякова

- Румяна Иванова

- Галя Тодорова

- Иван Иванов

- Кремена Митева

- Румяна Николова

- Антоанета Балинова

- Анифе Ахмед

- Блага Христова

- Даниела Костадинова

- Диана Иванова

- Димитър Недялков

- Капка Николова

- Константин Георгиев

- Константин Георгиев

- Милена Братанова

- Милена Стефанова

- Фатме Мухидин

- Женя Милкова

- Айсел Каръкова

- Айсел Мехмедова

- Алкин Ахмед

- Ана Богданова

- Анатоли Атанасов

- Ангел Иванов

- Андон Андонов

- Анета Граматикова

- Антоана Дичева

- Антоанета Георгиева

- Бахтишан Азизова

- Билджан Кадир

- Бисер Денев

- Богдана Стойчева

- Бойчо Боев

- Валентина Герчева

- Валентина Пеева

- Васил Василев

- Василена Цветкова

- Весела Петрова

- Веселина Мирчева

- Веселинка Ангелова

- Виждан Хасанова

- Вилдан Юмерова

- Вилияна Вълчева - Димова

- Виолета Кръстева

- Виолета Николова

- Виолета Пантелеева

- Виолина Александрова

- Галина Тунчева

- Ганка Монева

- Гергана Димитрова

- Гергана Николова

- Гинка Тодорова

- Горанка Василева

- Даниела Дачева

- Даниела Димитрова

- Деница Величкова

- Деница Милевска

- Десислава Боева

- Десислава Димитрова

- Десислава Димитрова

- Десислава Стоянова

- Диана Дичева

- Диана Добрева

- Диана Иванова

- Димитрина Петрова

- Димитричка Неделчева

- Димитър Енев

- Димитър Кръстев

- Елица Юлиянова

- Елка Станчева

- Емил Янев

- Жана Василева

- Жанина Стефанова

- Женя Маринова

- Женя Филипова

- Жечка Георгиева

- Живка Халачева

- Жулиета Дойчева

- Здравка Златева

- Здравко Жечев

- Зюмбюл Иванова

- Иванка Семова

- Ивелин Йовчев

- Ивелина Влайкова

- Ивелина Радева

- Ивелина Стоянова

- Йордан Александров

- Йорданка Георгиева

- Йорданка Павлова

- Ирина Стоянова

- Ирена Илиева

- Иринка Ангелова

- Искра Желязкова

- Калина Калчева

- Капка Мирчева

- Капка Станкова

- Катя Пеева

- Катя Симеонова

- Кирил Борисов

- Константин Георгиев

- Копринка Станова

- Красимир Киров

- Красимир Христов

- Красимира Костадинова

- Кремена Георгиева

- Лилия Лефтерова

- Людмил Райчев

- Марин Маринов

- Марина Горанова

- Мария Милкова

- Мария Николова

- Мария Стоянова

- Марияна Тодорова

- Мая Пенева

- Милена Полизанова

- Мирослав Радев

- Моника Димитрова

- Мусафа Ибрямов

- Мухамедин Суфиян

- Надежда Демирова

- Надежда Димитрова

- Надежда Панайотова

- Наталия Димитрова

- Невдалина Саидова

- Невелина Куртева

- Невин Мехмедова

- Невин Хасанова

- Невяна Стилиянова

- Недялка Момчева

- Нели Андонова

- Нели Георгиева

- Нели Никова

- Николай Христов

- Павлина Михалева

- Павлина Станкова

- Павлина Тодорова

- Пеньо Ганев

- Петя Демирева

- Петя Иванова

- Петя Петрова

- Пламена Георгиева

- Пламена Трифонова

- Росица Василева

- Росица Керанчева

- Росица Пиринлиева

- Ростислав Романов

- Румяна Ангелова

- Румяна Иванова

- Светла Ангелова

- Светла Боянова

- Светла Георгиева

- Светлана Раднева

- Светослав Петров

- Свилен Стоянов

- Свилен Стоянов

- Свилена Иванова

- Севим Мустафа

- Селчин Хюсеинов

- Серпил Хюсеинова

- Силвия Маринова-Костова

- Силвия Славова

- Силвия Узунова

- Сияна Иванова

- Славка Христова

- Снежа Вълчева

- Снежа Гигова

- Снежа Гигова

- Снежана Атанасова

- Станимир Станков

- Станка Драгнева

- Станка Иванова

- Стела Станкулова

- Стелиана Лилова

- Стелияна Радева

- Стефан Андреев

- Татяна Славова

- Теодора Иванова

- Тихомир Александров

- Тихомир Тончев

- Тихомир Трифонов

- Тодорка Костадинова

- Фана Кръстева

- Ферах Османова

- Христина Чернева

- Шенай Юсеинова

- Юлия Боева

- Юлия Косева

- Юлиян Харизанов

- Юлияна Божилова

- Янко ЯнковОбяви, съобщения

Заповед за прекратяване категория на туристически обект
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК за одобрен ПУП – ПР за УПИ VІІІ-179 и УПИ ІХІ-179 в кв. 53 по плана на с. Равна
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 21.10.2021г. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 101/15.10.2021г.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна, на основание чл. 128, ал....
повече..

Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изработен ПУП-ПП за ПИ56143.46.19 по КК на с. Петров дол, общ. Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна, на основание чл. 128, ал....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК
Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®