GBC
Размер на шрифта: - / +

Добре дошли в Община Провадия

НАЧАЛОНачало



Провадия е селище с над 15-вековна история. Археологическата датировка отнася най-старите следи от човешка дейност в землището на града към V в. пр. Хр.

Смята се, че градът е основан като крепост и форпост на Византия срещу нахлуващите от север войнствени племена. Византийците го наричат Проват (проход или теснина). Към края на ХІ в. българите налагат името Овеч, вероятно заради добре развитото овцевъдство в този край.

През 1388 г. след продължителна обсада Овеч е превзет от турците. Завоевателите го наричат Провадия, а също така и Таш Хисар.

Освобождението на България от османско иго заварва Провадия с около 3500 жители. За кратък период от време Провадия е окръжен център в Княжество България. В резултат на административна реформа от 1881 г. става околийски град

Новини

Поздрав към лекарите от община Провадия от д.т.н инж. Жоро Илчев

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, УВАЖАЕМИ ЛЕКАРИ ОТ ОБЩИНА ПРОВАДИЯ!

Днес почитаме паметта на Св. Иван Рилски Чудотворец, закрилника на българския народ и покровител на българските лекари.
Изказвам Ви сърдечна благодарност,...повече


Поздрав на Кмета на Община Провадия по случай 12 октомври


УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВА, КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ И ОБЩИНСКИ СЛУЖИТЕЛИ,

Имам удоволствието да ви поздравя по случай 12 октомври - Деня на българската община и местното самоуправление!...повече


Поздравителен адрес на Кмета на Община Провадия по случай 1-ви октомври - Международния ден на възрастните хора

ДО ХОРАТА В ПЕНСИОННА ВЪЗРАСТ ОТ ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Приемете моите най-топли и искрени пожелания към Вас за много настроение в празничния първи ден на месец октомври, когато...повече




Обяви, съобщения

Заповед за прекратяване категория на туристически обект
В изпълнение на чл. 137, ал.5 от Закона за туризма, Община Провадия уведомява,...
повече..

Уведомление на основание чл. 61, ал. 3 от АПК за одобрен ПУП – ПР за УПИ VІІІ-179 и УПИ ІХІ-179 в кв. 53 по плана на с. Равна
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 21.10.2021г. На основание чл. 61, ал. 3 от...
повече..

Уведомление с входящ № СД 01 – 101/15.10.2021г.
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна, на основание чл. 128, ал....
повече..

Обявление на основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ за изработен ПУП-ПП за ПИ56143.46.19 по КК на с. Петров дол, общ. Провадия
ОБЯВЛЕНИЕ Община Провадия , област Варна, на основание чл. 128, ал....
повече..




Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК




Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®