GBC
Размер на шрифта: - / +

Добре дошли в Община Провадия

НАЧАЛОНачалоПровадия е селище с над 15-вековна история. Археологическата датировка отнася най-старите следи от човешка дейност в землището на града към V в. пр. Хр.

Смята се, че градът е основан като крепост и форпост на Византия срещу нахлуващите от север войнствени племена. Византийците го наричат Проват (проход или теснина). Към края на ХІ в. българите налагат името Овеч, вероятно заради добре развитото овцевъдство в този край.

През 1388 г. след продължителна обсада Овеч е превзет от турците. Завоевателите го наричат Провадия, а също така и Таш Хисар.

Освобождението на България от османско иго заварва Провадия с около 3500 жители. За кратък период от време Провадия е окръжен център в Княжество България. В резултат на административна реформа от 1881 г. става околийски град

Новини

СТИПЕНДИАНСКА ПРОГРАМА "ГОТОВИ ЗА УСПЕХ"

Стипендиантската програма "Готови за успех" набира кандидати за учебната 2015-2016 година.

Стипендиантската програма "Готови за успех" е програма на Фондация "Помощ за благотворителността в България"...повече


ЛЯТНО РАБОТНО ВРЕМЕ НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ

Уважаеми съграждани,
Уведомяваме ви, че през летните месеци на 2015 г. работното време на общинските детски градини ще бъде както следва:

1. ОДЗ „Снежанка“ гр. Провадия
м. юни
- Основна сграда /до болницата/:
Работят...повече


Информация по Оперативна програма

Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”повече
Обяви, съобщения

Уведомление СД 01 - 38 / 01.07.2015г.
У В Е Д О М Л Е Н И Е ...
повече..

Публичен търг на 16.07.2015г.
О Б Я В А Община Провадия – обявява: 1. Повторен публичен търг с явно...
повече..

Съобщение за предоставяне на концесия-с.Тутраканци
В изпълнение на чл. 43 от Закона за концесиите и на основание чл. 30, ал....
повече..

Съобщение за предоставяне на концесия-с.Кривня
В изпълнение на чл. 43 от Закона за концесиите и на основание чл. 30, ал....
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®