GBC
Размер на шрифта: - / +

Добре дошли в Община Провадия

НАЧАЛОНачалоПровадия е селище с над 15-вековна история. Археологическата датировка отнася най-старите следи от човешка дейност в землището на града към V в. пр. Хр.

Смята се, че градът е основан като крепост и форпост на Византия срещу нахлуващите от север войнствени племена. Византийците го наричат Проват (проход или теснина). Към края на ХІ в. българите налагат името Овеч, вероятно заради добре развитото овцевъдство в този край.

През 1388 г. след продължителна обсада Овеч е превзет от турците. Завоевателите го наричат Провадия, а също така и Таш Хисар.

Освобождението на България от османско иго заварва Провадия с около 3500 жители. За кратък период от време Провадия е окръжен център в Княжество България. В резултат на административна реформа от 1881 г. става околийски град

Новини

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

Във връзка с проект на СНЦ“МИГ-Възход“ по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка „Водено от общностите местно развитие” по Програмата за развитие на селските райони за периода...повече


Публично представяне на процедура „Енергийна ефективност в периферните райони”

Публично представяне на процедура BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в
периферните райони” по Оперативна програма „Региони в растеж“

Община Провадия кани жителите на гр. Провадия на 19 януари (вторник)...повече


Съобщение

СЪОБЩЕНИЕ
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
ПО СЛУЧАЙ 168 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРСКИЯ ПОЕТ, РЕВОЛЮЦИОНЕР И НАЦИОНАЛЕН ГЕРОЙ ХРИСТО БОТЕВ ОБЩИНА ПРОВАДИЯ ОРГАНИЗИРА ПОДНАСЯНЕ НА ЦВЕТЯ ПРЕД БЮСТ-ПАМЕТНИКА....повече
Обяви, съобщения

Уведомление - СД 01-6
На основание чл.26 и чл. 61,...
повече..

СЪОБЩЕНИЕ
Община Провадия съобщава, че от 04.02.2016 г. започна събирането на местните...
повече..

УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 04.02.2016 год.
УВЕДОМЛЕНИЕ – публикувано на 04.02.2016 год. На основание...
повече..

Покана за участие - МИГ
Покана за участие - МИГ
повече..
Работно време

понеделник - петък

8:30 - 12:00
13:00 - 17:30

почивни дни - събота и неделя

Общински център за информация и услуги

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:00

Онлайн излъчване


Местни данъци и такси

Работно време
понеделник - петък

8:30 - 17:30


Можете да проверите задълженията си
ТУК


Всички права запазени! ©Община Провадия ©2008-2012

Suzara web design®